Căng tức bụng dưới có phải dấu hiệu mang thai không? 

Muốn xác định căng tức bụng dưới có phải dấu hiệu mang thai không cần quan sát thêm các triệu chứng đi kèm. Bởi tình trạng căng tức bụng dưới...

02/12/2023